هاوکاری/ همکاری

فۆرمی ژومارە ١ کوردستان تریبووناڵ

داوای هاوکاری یا پێشکەش کردنی سکاڵا

فرم شماره ۱ کوردستان تریبونال

درخواست همکاری یا طرح شکایت شخصی