سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در لیست سازمان های تروریستی قرار دهید

همانطور که‌ مطلع هستید، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در مدت ٤٢ سال گذشته در بنیاد نهادن و مسلح کردن گروهای شبه‌ نظامی اسلامی رادیکال در منطقه نقش داشته و از این طریق صلح، ثبات و آرامش منطقه‌ را برهمزده و نگرانی و خطر بزرگی برای منطقه خاورمیانه و کشورهای دمکراتیک ایجاد کرده است.

همزمان با این اقدامات، با به‌ گروگان گرفتن شهروندان کشورهای دمکراتیک و فشار بر آنها قصد تحمیل کردن خواستهای غیر انسانی خود به آن کشورها را دارد و به عاملی در بهمزدن نظم موجود بین‌المللی و دمکراسی این کشورها تبدیل شده است.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران عامل پولشویی و خرید و فروش مواد مخدر در سطح بین‌المللی نیز هست. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران عامل دستکم پانزده ترور در کشورهای اروپایی است. در این زمینه دادگاههای در اروپا نقش سپاه در ترور در خاک اروپا را تایید کرده‌اند در این مورد می‌توان به حکم دادگاه ‌ ترور دکتر شاپور بختیار در ٦ دسامبر ١٩٩٤، ترور دکتر صادق شرفکندی و یارانش در ١٠ آوریل ١٩٩٧ در برلین و همچنین تلاش برای ‌ بمبگذاری در ٥ ماه مای سال ٢٠٢١ در همایش سالیانه سازمان مجاهدین خلق اشاره کرد.

فعالان و کنشگران سیاسی کورد در ٤٢ سال گذشته یکی از هدفهای اقدامات تروریستی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بوده‌اند، با استناد به‌ لیست ارسالی، تا کنون ٤٥١ فعال سیاسی و مدنی کورد بدست سپاه پاسدارن در کشورهای مختلف ترور شده‌اند.

ما بعنوان شهروندان کورد اروپا خطر و تهدیدات سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران را جدی گرفته و عامل تهدیدی برای امنیت خود میدانیم. بر همین اساس ما خواستاریم که این گروه در لیست گروهای تروریستی اتحادیه اروپا قرار بگیرد.

قرار گرفتن سپاه در لیست تروریستی اتحادیه اروپا میتواند عاملی تاثیرگذار برای مقابله‌ کشورهای اروپای در برابر جنایات سازماندهی شده در سطح این اتحادیه باشد .

با احترام فراوان

کوردستان تریبونال