فارسی

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در لیست سازمان های تروریستی قرار دهید

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در لیست سازمان های تروریستی قرار دهید

همانطور که‌ مطلع هستید، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در مدت ٤٢ سال گذشته در بنیاد نهادن و مسلح کردن گروهای شبه‌ نظامی اسلامی رادیکال
٦٧ خونین

٦٧ خونین

گریزم نیست زبدعهدی ایام که مرا سخت درخود میفشاردو زنجره‌هایش شباهنگام تمام شدنم رافریاد میزنند.
روشنگری درباره موقعیت زندانیان در ایران

روشنگری درباره موقعیت زندانیان در ایران

همچنانکە در جریان هستید در روزهای اخیر، چندین ویدیوی دردناک از زندان اوین بە بیرون درز کردە است کە بە روشنی چگونگی رفتار زندانبانان با زندانیان دربند را نشان می دهند.
اصل صلاحیت جهانی و کوردستان تریبونال

اصل صلاحیت جهانی و کوردستان تریبونال

٨/١٢/٢٠٢٠
۹ نوامبر سال گذشته دادستانی سوئد طی بیانیه رسمی اعلام داشت که یک ایرانی به اتهام ارتکاب جنایت علیه حقوق بین الملل در ایران در فاصله زمانی ٢٨ جولای تا ٣١ آگوست ١٩٨٨ بازداشت شده است
اطلاعیه رسمی تیم دادستانی کوردستان تریبونال

اطلاعیه رسمی تیم دادستانی کوردستان تریبونال

١/١٠/٢٠٢٠
بدین وسیله اعلام می دارد از تاریخ ١٠ مهر ١٣٩٩ برابر با ١ اکتبر ٢٠٢٠ تیم دادستانی کوردستان تریبونال رسما تحقیقات خود را با صلاحیتهای مشخص شده‌ در اساسنامه این دادگاه آغاز می کند.
هاوکاری/ همکاری

هاوکاری/ همکاری

١/١٠/٢٠٢٠
فرم شماره ۱ کوردستان تریبونال
اعلام موجودیت کوردستان تریبونال

اعلام موجودیت کوردستان تریبونال

آگوست ٢٠٢٠
با افتخار، امروز، همزمان با چهل و یکمین سال „فتوای خمینی“ با هدف ژینوساید ملت کورد، اعلام موجودیت „کوردستان تریبونال“ را به آگاهی می رسانیم.