هاوکاری/ همکاری

فۆرمی ژومارە ١ کوردستان تریبووناڵ
داوای هاوکاری یا پێشکەش کردنی سکاڵا

فرم شماره ۱ کوردستان تریبونال
درخواست همکاری یا طرح شکایت شخصی