اعلام موجودیت کوردستان تریبونال

هم میهنان عزیز!
مردم قدرشناس کوردستان!
با افتخار، امروز، همزمان با چهل و یکمین سال „فتوای خمینی“ با هدف ژینوساید ملت کورد، اعلام موجودیت „کوردستان تریبونال“ را به آگاهی می رسانیم.

جمهوری اسلامی به درازای دوران چهل و یک ساله‌ی سلطه‌ی نامشروع خود، به نام جمهوری اسلامی شیعه‌ی ولایت فقیه، و به نام صدور انقلاب، بجز ویرانی، کشتار جمعی، اعدام، ترور، و همچنین زیرپا گذاردن آزادی های اولیه و نابودی منابع و ثروت‌ها، هیچ دستاوردی برای مردم در چارچوب ایران نداشته است. در گسترەی بین المللی نیز جمهوری اسلامی تحت سیاست صدور انقلاب، با دخالت در امور داخلی کشورهای اسلامی، به ویژه در خاورمیانه، به یک تهدید دائمی علیه آسایش و امنیت جهانی تبدیل شده است. در پهنەی کوردستان نیز جمهوری اسلامی، برای سرکوب ملت کورد بر بنیاد یک زبان، یک ملت، یک پرچم، و به بهانەی حفظ تمامیت ارضی، همه‌ی مرزهای انسانی را زیر پا گذارده هر جنایتی را علیه ملت کورد، مشروع دانسته است.

همچنان که بر همگان آشکار است تنها چند ماه پس از تاسیس جمهوری اسلامی، روح الله خمینی در ٢٧ مرداد ١٣٥٨، علیه مردم کوردستان، اعلام جهاد نمود و همین فتوا بهانه ای شد برای یورش همه جانبه به شهرها و روستاهای کوردستان و کشتار سبعانەی مردم و اعدام جوانان کورد، رویه‌ای که تا به امروز نیز همچنان ادامه دارد.

در این تجاوزها که بیش از چهار دهه است همچنان ادامه یافتە است هزاران انسان، به دست نیروهای مسلح ایران، جان باخته اند. در یورش مزدوران جمهوری اسلامی به روستاهای کوردستان – تنها در سه سال نخست پس از تاسیس جمهوری اسلامی- افزون بر ٣١٣ نفر از روستاییان که بیشتر آنها زنان و کودکان و پیرسالان بوده‌اند به شیوه ای وحشیانه قربانی کشتار جمعی شده و بیش از ٣٨ روستا به تمامی ویران شده اند. جمهوری اسلامی همچنین از ابتدای تاسیس تا مقطع کنونی، علاوه بر کشتار جمعی، بیش از ٢٥٠٤ نفر را تنها به تاوان کورد بودن اعدام و افزون بر ٤٤٩ نفر را در داخل و خارج از مرزهای خود، ترور کرده است که بسیاری از آنها در هنگام ترور و اعدام، کمتر از ١٨ سال سن داشته اند.

البته روشن است که سرکوب کوردستان، ابعاد دیگری نیز داشته است و اکنون – همچنانکه همه می دانند- علاوه بر سرکوب اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، جوانان کوردستان، روزانه در مرزهای کوردستان، به بهانەی کولبری، توسط نیروهای مسلح رژیم، کشته می‌شوند. تنها در سال ٢٠١٩ میلادی، بیش از ٧٠ کولبر کورد، با شلیک مستقیم نیروهای جنایتکار رژیم در مرزها جان خود را از دست داده اند.

آنچه رژیم در کوردستان، بر سر آن است به روشنی نشان می دهد جمهوری اسلامی، هدفی جز ذوب سیستماتیک هویت ملت کورد در این بخش از کوردستان ندارد. از همین رو و با هدف یک رویارویی حقوقی با سیاست های برنامه ریزی شده ی جمهوری اسلامی ایران، مرکز „کوردستان تریبونال“ به مثابه یک ضرورت تاریخی، تاسیس می شود.

هم میهنان گرامی!
„کوردستان تریبونال“ یک „دادگاه ملی“ است که با همکاری آسیب دیدگان رهایی یافته از مرگ، خانواده‌های قربانیان و پشتیبانی و مشارکت گروهی از حقوقدانان، دادوران و کثیری از کنشگران سیاسی و مدنی کورد و دوستان کورد، همچنین مرکز دیاسپورای کورد، توسط „سازمان جهانی کورد“، با هدف برگزاری دادگاهی برای پیگیری تاوان‌های جمهوری اسلامی ایران در کوردستان، تاسیس شده است.

این دادگاه پس از تشکیل، فعالیت های خود را بر سه محور اصلی „ژینوساید“، „جنایت علیه بشریت“ و „جنایات جنگی“ متمرکز خواهد نمود.

„کوردستان تریبونال“، دادگاهی است خلقی و مستقل، و فعالیت های قانونی خود را بر اساس تشکیل یک دادگاه مردمی و بر اساس حقوق بین الملل از طریق „کمیسیون تحقیق „و „دادوران“، بنیاد خواهد کرد.

اولویت گذاری تاسیس „کوردستان تریبونال“، تحقیق درباره‌ی جنایت های جمهوری اسلامی در چارچوب دادگاه و اطلاع رسانی قطعنامەی پایانی به افکار عمومی، همچنین پیگیری های بعدی در عرصەی بین المللی است.

از همین رو دست همکاری خود را به سوی آحاد ملت کورد، خانوادەی قربانیان، و نهادهای سیاسی و مدنی در ارتباط با گردآوری و ثبت جنایت های جمهوری اسلامی ایران در کوردستان، به گرمی می فشاریم. همچنین از خسران دیدگان و خانواده های قربانیان درخواست می کنیم برای تقدیم شکایات، از طریق ایمیل و وبسایت „کوردستان تریبونال“، با ما تماس بگیرند.

هم میهنان بزرگوار!
باشد که دیگر اجازه ندهیم جنایت های جمهوری اسلامی در کوردستان، پرده پوش شوند. به درخواست همکاری ما پاسخ مثبت بدهید تا از مسیر „کوردستان تریبونال“، برای نخستین بار، پیگیر جنایت های جمهوری اسلامی علیه مردم کوردستان، بر اساس آیین دادرسی حقوق بین الملل باشیم.

سپاس بی پایان

هیات اجرایی „کوردستان تریبونال“
مرداد ١٣٩٩ برابر با آگوست ٢٠٢٠