اطلاعیه رسمی تیم دادستانی کوردستان تریبونال

مردم کوردستان

بدین وسیله اعلام می دارد از تاریخ ١٠ مهر ١٣٩٩ برابر با ١ اکتبر ٢٠٢٠ تیم دادستانی کوردستان تریبونال رسما تحقیقات خود را با صلاحیتهای مشخص شده‌ در اساسنامه این دادگاه آغاز می کند. در این راستا از تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی که پس از تاریخ ٢٣/١١/١٣٥٧ به نحوی از انحاء قربانی جرائم و سیاست‌های غیر انسانی این رژیم شدەاند، در خواست می شود. شکایات/شهادت خود را به ایمیل کوردستان تریبونال ارسال نمایند. همچنین این امکان وجود دارد که‌ با پر کردن فرم‌های شکایت/شهادت، درخواست خود را ارسال دارید.

توجه: خواهشمند است، حتی‌الامکان، تصویری از ادله و مستندات خود را بە منضم به‌ شکایت ارسال کنید.

با تشکر
تیم دادستانی کوردستان تریبونال